فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 65 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت یازدهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت چهارم)

امروز بحث سامانه بافت زمینه ای رو یه جمع بندی درجه یک داریم یعنی امروز کلا این دومین سامانه بافتی ما یعنی سامانه زمینه ای تو این جلسه تموم میشه و یمع بندی کلی هم خواهیم داشت

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 17
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 17