فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 63 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت نهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت دوم)

امروز یه تحلیل کامل داریم از اون جونم به این نمودار جلسه قبل که مونده بود و یحث سلولی های تمایز کننده رو پوستی بحث و بررسی کامل داریم و یه تحلیل کامل ازش می کنیم

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 17
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 17

 

 

آرشآرش