فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 62 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت هشتم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت اول)

 امروز گفتار دو را با هم شروع می کنیم یکم جلو میریم بحث روپوست و پیراپوست رو برای شما توضیح میدم یه بجث کاملی از اینا رو در اختیار شما قرار می دم بحث پوستک هم براتون توضیح میدم

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 17
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 17