فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 80 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت هشتم)، محاسبۀ pH باز

لینک های مستقیم دانلود این فیلم