فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 79 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت هفتم)، محاسبۀ pH اسید

وارد مسائل pH شدیم، مسائلی که به ظاهر و به گفتۀ خیلی از دوستان ما شاید مسائل سختی باشن. اما بنامون بر این هست که مسائل pH رو به سه قسمت تقسیم بکنیم، یک سری از مسائل مربوط به این هست که محاسبۀ pH یک اسید رو داشته باشیم، تو مرحلۀ دوم میخوایم محاسبۀ pH یک باز رو داشته باشیم و تو مرحلۀ سوم هم میخوایم ببینیم اگر مسائل pH و استوکیومتری رو با هم قاطی کنن، چطور این مسائل رو حل کنیم. قبل از دیدن فیلم ها، حتماً جزوه های مربوطه رو دانلود کنید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم