فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 78 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت ششم)، یون های چندپروتون دار، ثابت تفکیک آب، معرفی pH

ما تو این جلسه راجع به سه موضوع میخوایم با هم صحبت کنیم: 

اول راجع به اسیدهای چندپروتون دار، نکاتشو میخوام خدمتتون عرض بکنم، بعدش میخوام Kw رو بهتون معرفی کنم یعنی ثابت تفکیک آب و در آخر هم یه معرفی کوچولو از pH خواهیم داشت.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم