فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، آنتالپی

بعضی از دوستان از ما خواستن که خودآزمایی ها و با هم بیاندیشیم های کتاب رو حل کنیم و من بهشون قول دادم که از این به بعد وقتی به محبث میرسیم، حتما این کارو انجام بدیم. امروز با هم بیاندیشیم صفحۀ 63 و خود را بیازمایید صفحۀ 64 رو حل می کنیم و راجع به آنتالپی هم میخوایم صحبت کنیم و ΔΗ رو بهتون معرفی کنم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم