فیلم جلسه 16 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، آنتالپی

مهدی صنیعی طهرانی
مهدی صنیعی طهرانی

شیمی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی

بعضی از دوستان از ما خواستن که خودآزمایی ها و با هم بیاندیشیم های کتاب رو حل کنیم و من بهشون قول دادم که از این به بعد وقتی به محبث میرسیم، حتما این کارو انجام بدیم. امروز با هم بیاندیشیم صفحۀ 63 و خود را بیازمایید صفحۀ 64 رو حل می کنیم و راجع به آنتالپی هم میخوایم صحبت کنیم و ΔΗ رو بهتون معرفی کنم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

جزوات شیمی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی

فیلم ها شیمی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی

قراره راجع به شیمی یازدهم با هم صحبت کنیم، قراره شیمی کاربردی رو باهم یاد بگیریم. ما می خواهیم هم کت ...

فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

ما تو این جلسه می خوایم راجع به اولین مورد شیمی یازدهم یعنی مسائل فرآوری باهم صحبت کنیم، مفاهمیم فرا ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

ما تو این جلسه قرار هستش که ادامه جدول تناوبی رو یه بررسی با هم داشته باشیم و بعد بریم سراغ دسته بند ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

در این قسمت قراره راجع به روندهای جدول تناوبی با هم صحبت کنیم و میخوایم علت های روندها رو با هم بررس ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

در این جلسه میخوایم راجع به فلزات واسطه صحبت کنیم و بدونیم که چطور به یون تبدیل میشن و راجع به آرایش ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

در این جلسه می خواهیم راجع به پیش بینی انواع واکنش های شیمیایی صحبت کنیم و همچنین پیش بینی کنیم آیا ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

تو این جلسه می خواهیم راجع به مفاهیم اولیه استوکیومتری که یادآوری از سال گذشته هست درواقع با هم داشت ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدرهدایای زمینی را بد ...

در این جلسه می خواهیم راجع به درصد خلوص با هم صحبت کنیم، و اینکه ببینیم مسائل درصد خلوص را باید چطور ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

ما تو این جلسه قرار هراجع به بازه درصدی صحبت کنیم، راجع به مفاهیم و اینکه بازه درصدی مسائلش چه طور ح ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

در این قسمت راجع به هیدروکربن ها میخوایم صحبت کنیم و تا حدودی اونها رو به شما معرفی کنیم. بعد از اون ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

در این قسمت میخوایم نام گذاری آلکان هارو به اتمام برسونیم و در آخر راجع به انواع نمایش آلکان ها از ج ...

فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

در این قسمت میخوایم راجع به آلکن ها صحبت کنیم یعنی هیدروکربن هایی که پیوند دوگانه دارن. ابتدا فرمولش ...

فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

ما تو این جلسه قراره راجع به آلکین ها صحبت کنیم. ابتدا فرمولشون رو بدست میاریم و بعد میریم سراغ نام ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

ما خیلی نمی خوای راجع به حاشیه هایی که تو کتاب گفته شده صحبت کنیم تیتر هایی راجع به این که ارزش غدای ...

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: در پی غدای سالم (قسم ...

ما تو این قسمت قراره راجع به جاری شدن انرژی بین سامانه و محیط با هم صحبت کنیم و کم کم با مفاهیمی مثل ...

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

تو این جلسه میخوایم راجع به این صحبت کنیم که آیا واکنش های شیمیایی با اینکه واکنش دهنده و فرآورده شو ...

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

بعضی از دوستان از ما خواستن که خودآزمایی ها و با هم بیاندیشیم های کتاب رو حل کنیم و من بهشون قول داد ...