فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، واکنش های شیمیایی و گرماشیمی

تو این جلسه میخوایم راجع به این صحبت کنیم که آیا واکنش های شیمیایی با اینکه واکنش دهنده و فرآورده شون در یک دما هستند، باز هم تبادل انرژی توشون صورت میگیره یا خیر و اگر این تبادل انرژی رو دارند و اگر گرما به سامانه میدن یا گرما از سامانه میگیرند، علت چی هست.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم