فیلم ها فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) - پیمان طلوعی

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، مقاومت معادل (اتصال کوتاه) توزیع جریان در مدار

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، مقاومت معادل (اتصال کوتاه) توزیع جریان در مدار

با جلسۀ دیگری از الکتریسیتۀ جاری در خدمت شما هستیم، تاکید ما در این جلسه نحوۀ توزیع جریان در مدار و همچنین اتصال کوتاه در محاسبۀ مقاومت معادل ها می باشد.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.