فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 57 - مشتق (قسمت نهم)، مشتق ناپذیری

تو این جلسه در رابطه با خط مماسس قائم خارج از منحنی از نقطه خارج منحنی یه نکته کوچولویی باقی مونده اون ها رو مطرح می کنیم صحبت ها راجع به خط مماس و قائم تموم می کنیم و میرسیم به مشتق ناپذیری بیشتر این جلسه رو راجع به مشتق ناپذبری و انواع نقاط مشتق ناپذیر صحبت می کنیم