فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 58 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت اول)، نقاط بحرانی

تو این جلسه کاربرد مشتق رو شروع میکنیم از تعریف نقطه بحرانی و تست های زیادی ازش حل می کنیم 

آرشآرش