فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 59 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت دوم)، اکسترمم های مطلق و نسبی

تو این جلسه در رابطه با اکسترمم های مطلق و نسبی صحبت می کنیم اول معرفی میکنیم اکسترمم مطلق و نسبی رو بعد راجع به این صحبت می کنیم که چه وقت اکسترمم مطلق رو حتما داریم و در شرایطی که کهنداریم دنبال اکسترمم های مطلق می گردیم مثلا ممکنه یکیش رو داشته باشیم و یکیش رو نداشته باشیم این شرایط رو کاملا مطرح می کنیم و تابع ها و تست های مختلف رو برای این موضوع بررسی می کنیم 

آرشآرش