فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: در پی غدای سالم (قسمت دوم)، جاری شدن انرژی گرمایی- گرماشیمی

ما تو این قسمت قراره راجع به جاری شدن انرژی بین سامانه و محیط با هم صحبت کنیم و کم کم با مفاهیمی مثل یک فرایند گرماده یا گرما گیر آشنا بشیم و مشخصاتش رو با هم بررسی کنیم با من همراه باشید 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم