فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 58 - فصل ششم:از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)، گفتار اول: ویژگی های یاخته های گیاهی (قسمت چهارم)

امروز ادامه میدیم بحث گیاهیمون رو امروز جلو میریم و بحث تغییرا دیواره رو براتون میگم و واکوئل رو به توضیحات کوچیک در موردش میگیم 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 16
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 16

آرشآرش