فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 25 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار دوم: نخستین خط دفاعی (قسمت دوم)

در گویچه های سفید ابتدا از ویژگی هاشون براتون صحبت می کنم و سپس به انواع گویچه های سفیدی که در دومین خط دفاعی نقش دارند اون ها رو نام میبریم و در مورد عملکردشون با هم صحبت می کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم