فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار اول: نخستین خط دفاعی (قسمت اول)

در این جلسه شروع میکنیم به آموزش و تدریس فصل پنجم تحت عنوان ایمنی و در این جلسه سعی خواهیم کرد که گفتار یک رو باهم بررسی کنیم و ببنیم چه ساز و کارهایی داره در نخستین خط دفاعی خواهید دید که پوست و مخاط یا لایه مخاطی این ها محافظت می کنند از بدن در برابر ورود میکروب ها به درون بدن یعنی اجازه ورود نمیدهند پوست و مخاط که این را با هم بررسی خواهیم کرد البته ناگفته نماند در ابتدای فصل قرار داریم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم