فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار اول: ارتباط شیمیایی (قسمت اول)

رسیدیم به فصل چهارم تخت عنوان تنظیم شیمیایی بنابراین در این جلسه گفتار یک رو سعی می کنم براتون توضیح بدم تحت عنوان ارتباط شیمیایی در اتباظ شیمیای شما با پیک های شیمیایی آشنا میشید تعریفش رو خواهید شنید و سپس انواع پیک های شیمیایی که شامل وتاه برد و دور برد هستد رو براتون توضیح میدم و در ادامه در باره غده هایی و یاخته های درون ریز بدن باهاتون صحبت می کنم و خواهیم گفت که یاخته های درون ریز بدن چگونه میتونن هورمون ترشح کنند اما پراکنده باشند و غده ها هم میتونند به دو نوع تقسیم بشوند، غده های درون ریز و غده های برون ریز برای هر کدوم مثال هایی میزنیم و در ادامه در انتهای جلسه یه تعدا نمونه سوال هم براتون حل میکنیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم