فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پنجم)، گفتار دوم: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)

تعداد زیادی سوال می خوام براتون حل کنم اما آخر گفتار دوم ماهیچه و حرکت باقی مونده بود که شامل حرکت در جانداران مختلف میشه به غیر از انسان این ها رو با هم بررسی می کنیم و سپس کلی سوال که با هم حل می کنیم از جمله پرسش های تست و یادگیری های موثر و صحیح غلط ها که خیلی وقت است که به این نوع سوالات نپرداختیم تو این جلسه می خوام که تعداد زیادی از این نوع سوالات براتون حل کنم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم