فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

Loading
فصل اول: بردار ها (قسمت اول)، فضای سه بعدی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: بردار ها (قسمت اول)، ...

 فصل یک که شروع میکنیم خصوص به فضایه سه بعدی نقطه ها و خط و صفحه هست که تو این کلیپ اول معرفی فضای س ...
فصل اول: بردار ها (قسمت دوم)، مفهوم بردار و ویژگی آن

فیلم جلسه 2 - فصل اول: بردار ها (قسمت دوم)، ...

بحث امروزمون معطوفه به معرفی بردار و پیکان و خواص ابتدایی بردار خوب مباحثو تو ذهنتون بسپارین
فصل اول: بردار ها (قسمت پنجم)، زوایای هادی و حل تست

فیلم جلسه 5 - فصل اول: بردار ها (قسمت پنجم)، ...

بحث امروزمون تو هندسه تحلیلی اختصاص داره به کسینوس ها هادی و زوایای هادی که تو سوالات مختلف اثراتشون ...
فصل اول: بردار (قسمت ششم)، تصویر قرینه بردار برهم، کوشی شوارتز

فیلم جلسه 6 - فصل اول: بردار (قسمت ششم)، تصو ...

بحث امروزمون اختصاص داره به مباحث تصویر و قرینه بردار رو بردار دیگری و همچنین نا مساوی کوشی شوارتز ی ...
فصل اول: بردار (قسمت هفتم)، ضرب خارجی دو بردار(قسمت 1)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: بردار (قسمت هفتم)، ضر ...

بحث امروز مرتبط هست با مفهوم ضرب خارجی 2 بردار،و کاربردهای اولیه و خواص اولیه ضرب خارجی دو تا بردار ...
فصل اول: بردارها (قسمت هشتم)، مفهوم ضرب خارجی دو بردار (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: بردارها (قسمت هشتم)، ...

بحث امروزمون در ادامه جلسه پیش مفهوم ضربه خارجی هستش جلسه پیش یه سری نکات رو از ضرب خارجی یاد گرفتیم ...
فصل اول: بردار ها (قسمت نهم)، مساحت و حجم (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: بردار ها (قسمت نهم)، ...

بحثی که امروز پیشه رومون هست مرتبطه با مساحت یابی تو فضای سه بعدی همچنین حجم رو مرور می کنیم و بحث ض ...
فصل اول: بردارها (قسمت دهم)، مساحت و حجم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: بردارها (قسمت دهم)، ...

مبحث امروزمون حل تست های بردار هستش از مباحث مختلفی که تو بردارها مطرح کردیم تست های ویژه و مهمی مار ...
فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت اول)، معادلۀ خط در فضا

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

امروز معادلۀ خط در فضا رو بررسی می کنیم، فرم پارامتری، متقارن و دو صفحه ای رو بهتون میگیم، نکات ابتد ...
فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت دوم)، بررسی معادله خط و حل تست

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

در جلسۀ قبل مقداری از معادلۀ خط رو بصورت ابتدایی یاد گرفتیم، امروز مباحث تکمیلی تر رو میگم، اونجاهای ...
فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت سوم)، معادلۀ صفحه در فضا (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

امروز میخوایم معادله صفحه رو مطالعه کنیم، وضعیت های مختلف مشخص کردن معادله صفحه رو هم بررسی می کنیم. ...
فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت چهارم)، معادلۀ صفحه در فضا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

امروز میخوایم به ادامۀ مبحث معادلۀ صفحه در فضا بپردازیم، مباحثی که با هم مطرح خواهیم کرد: زاویۀ خط و ...
فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت پنجم)، بررسی فاصله ها از خط و صفحه

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

در این قسمت به ادامۀ مبحث خط و صفحه خواهیم پرداخت. مباحثی مرتبط با فاصلۀ نقطه از خط، فاصلۀ نقطه از ص ...
فصل دوم: معادلات خط و صفحه( قسمت ششم) - زاویه بین خطوط و حل تمرین خط

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه( ق ...

بحث امروز ما ادامه معادله خط هست، ما زاویه دو خط رو بررسی خواهیم کرد، همچنین شرط تعامد دو خط رو بررس ...
فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت هشتم)، معادلۀ صفحه

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

بحث امروزمون میره به سراغ معادلۀ صفحه در فضا، انواع حالات مشخص کردن معادلۀ صفحه در فضا رو به شما میگ ...
فصل دوم: معادلات خط و صفحه( قسمت 8) - بررسی معادلات خط و صفحه (قسمت 1)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه( ق ...

بحث امروز ما راجع به بررسی معادلات خط و صفحه هست، که رو موضوعات بررسی وضعیت خط و صفحه و همچنین زاویه ...
فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت نهم)، بررسی معدالات خط و صفحه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

بحث امروزمون بحث بسیار مهمی تو بررسی معادلات خط و صفحه هست ما اول فاصله نقطه از خط بعد فاصله نقطه به ...
فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت دهم)، بررسی دو خط متنافر

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

 بحث امروزمون ادامه بررسی معادله خط و صفحه تو فضاست اختصاص داره به موضوعاتدو خط متنافر، اعم از راستا ...
فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت یازدهم)،

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

بحث امروزمون جزو مباحث تکمیلی فصل خط و صفحه هستش. ابتدا قرینۀ خط و صفحه رو در مورد یک نقطه با هم برر ...
حل تست های فصل دوم

فیلم جلسه 22 - حل تست های فصل دوم

بحث امروزمون آخرین جلسه هندسه تحلیلی اختصاص میدیم به حل تست مخصوصا تست هایی که یه مقدار طراحیش ویژست ...
مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دایره (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دایر ...

تو این جلسه مفاهیم اولیه دایره رو ید میکیریم چن تا مثال اولیه و پایه رو براتون حل میکنم یه مقدار هم ...
مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت سوم)

فیلم جلسه 25 - مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایر ...

بحث امروزمون ادامه موضوع دایره هستش مباحث خیلی خوبی رو امروز مطرح میشه از وضعیت دو دایره نسبت به هم ...
دایره (قسمت چهارم)، حل تست

فیلم جلسه 26 - دایره (قسمت چهارم)، حل تست

بحث امروزمون تو مقاطع مخروطی اختصاص داره به حل تست تو مبحث دایره، امروز فقط براتون تست حل میکنیم و ن ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت اول)، بیضی (قسمت اول)

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ا ...

بحث امروزمون ادامه مقاطع مخروطی جلسه اول بیضی هستش امروز تعریف بیضی رو به شما میگیم پارامتر های بیضی ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، بیضی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ش ...

بحث امروزمون ادامه مباحث بیضی از مقاطع مخروطی هستش تعارف بیضی و نکات اولیش رو ثبلا گفتیم امروز می خو ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، هذلولی (قسمت اول)

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ه ...

بحث امروزمون در ادامه مقاطع مخروطی اختصاص داره به هذلولی تعاریفش پارامترها و معادله هذلولی اولین چیز ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، هذلولی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ه ...

اصل کاری که اینجا می خوایم بکنیم و روشم اتکا بدیم بحث مجانب های هذلولی و نکاتی که مربط بهشه و انواع ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، هذلولی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ن ...

امروز اختصاص داره به حل تست از مبحث هذلولی شما باید دو تا فیلم قبلی رو کامل دیده باشین نکات رو تجزیه ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، سهمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت د ...

امروز در ادامه بحث مقاطع مخروطی میرسیم به مورد سهمی ساده ترین سوالاتی هست که تو مقاطع مخروطی مطرح می ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ی ...

 جلسه دوم سهمی رو میریم که ادامه بدیم با حل تست های ویژه  سهمی نکات نکاتش تکراری میشه و راحت می تونی ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، یافتن معادلۀ مکان هندسی- تشخیص فرم استاندارد مقاطع

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت د ...

امروز در زمینۀ یافتن معادلۀ مکان هندسی با شما صحبت می کنیم. مکان هندسی ای که با تعاریف اصلی منطبق نی ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، فرم غیراستاندراد مقاطع

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت س ...

مبحث امروزمون بنظرم مبحث مهمیه و به احتمال قوی توی کنکور سراسری هم ازش تست خواهیم داشت و مقطع مقاطع ...
فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت اول)،مفاهیم اولیه (قسمت اول)

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن ( ...

جلسه امروزمون اولین جلسه بحث ماتریس هستش اختصاص داره به مقدمات مفاهیم ماتریس تعاریف اولیه رو به شما ...
فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت دوم)، مفاهیم اولیه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن ( ...

بحث امروزمون ادامۀ موضوع ماتریس هستش، اختصاص داره به محاسبۀ توان های ماتریس، همچنین عملیات توان ها و ...
فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت سوم)، ترانهادۀ ماتریس

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن ( ...

بحث امروزمون اختصاص داره به ماتریس، موضوع ترانهاده کردن ماتریس و ماتریس های متقارن و ماتریس های پادم ...
فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت پنجم)، دترمینان و خواص آن (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن ( ...

مبحث امروزمون دترمینان و ویژگی های اونه، ابتدا دترمینان دو در دو رو داریم که چند مثال ازش حل می کنیم ...
فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت ششم)، دترمینان و خواص آن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن ( ...

جلسۀ دوم دترمینان هستیم و قواعد دترمینان رو گفتیم به شما و میخوایم مثال های کاربردی براتون حل کنیم و ...
فصل چهارم :ماتریس و خواص آن(قسمت هفتم)-ماتریس وارون پذیر (قسمت اول)

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم :ماتریس و خواص آن(ق ...

ماتریس وارون پذیر (قسمت اول):مفهوم ماتریس وارون و محاسباتی که در ماتریس وارون دو در دو میخواهیم انجا ...
فصل چهارم :ماتریس و خواص آن(قسمت هشتم)-ماتریس وارون پذیر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم :ماتریس و خواص آن(ق ...

ماتریس وارون پذیر (قسمت دوم):وارون پیدا کردن در ماتریس های سه در سه که مقدماتی مانند ماتریس الحاقی و ...
فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت اول)

فیلم جلسه 44 - فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خ ...

فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت اول):بحث حل دستگاه سه در سه و اشاره کوچک به حل دستگاه دو در دو
فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 45 - فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خ ...

حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم):بحث حل دستگاه سه در سه که ادامه ماتریس افزوده هست 

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، هذلولی (قسمت اول)

بحث امروزمون در ادامه مقاطع مخروطی اختصاص داره به هذلولی تعاریفش پارامترها و معادله هذلولی اولین چیزهایی هستند که شما اینجا آشنا میشین باهاش و خیلی هم شبیه بیضی هستش، پیشنهاد می کنم اول بیضی رو خوب ببنید وارد هذلولی هم که میشیم شباهت های زیادی داریم یک نکته اضاقی مجانب هم داریم که ما رو اونم صحبت خواهیم کرد