فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 76 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت یازدهم)، مسائل استوکومتری: محدود کننده

لینک های مستقیم دانلود این فیلم