فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت ششم)، مشتق ضمنی

تو این جلسه در رابطه با مشتقگیری ضمنی صحبت می کنیم راجع به این که همه توابع صریح نیستند یا به عبارت توابع که تا الان یاد گرفتیم توابع صریح بودن یه مدل توابع داریم توابع ضمنی که وقتی می خوایم از اون ها مشتق بگیریم باید از راوبط مشتقگیری ضمنی استفاده کنیم