فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت نهم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت دوم)

این جلسه سه تا بحث مهم با تمام نکاتش و همه چیز بهتون خواهم گفت، بحث متانفریدی، بحث غدد شاخکی  و بحث لوله های مالپیگی .همه این جلسه رو که خدمتتون میگم حتما برای خودتون بنویسید 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 15
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 15

آرشآرش