فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هشتم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت اول)

امروز گفتار سه رو با هم شروع می کنیم فقط قبل از اینکه گفتار سه رو براتون شروع کنم یه جمع بندی ریز هم از دو تا گفتار اولمون می کنم که حالا دوره ی کوچیکی بشه و تو ذهنمون بهتر بشینه و گفتار سه رو بعد شروع می کنیم 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 15
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 15

آرشآرش