فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 74 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نهم)، شرایط غیر استاندارد

ما تو این بخش می خوای راجع به شرایط غیر استاندارد صحبت کنیم و می خوایم ببین که اگر شرایط غیر استاندارد باشه تو مسائل چه طور میشه برخورد بکنیم ظاهرا وقتی ما می خوایم مسائلی با شرایط غیر استاندارد رو حل کنیم به مشکل برامون پیش میاره، اما میبینیم که چقدر ساده این مسائل هم حل خواهد شد