فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 73 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هشتم)، شرایط استاندارد

ما تو این جلسه می خوایم ببنیم که اگر در ارتباط با حجم یک گار صحبت شد به خصوص در شرایط STP چه کار باید بکنیم ابتدا کار من سعی می کنم که شرایط STP  رو یه توضیح کوچیک بدم یکی دو تا نکته حتما در موردش خواهیم داشت و بعد یمریم سراغ حل نمونه مسائل در شرایط STP یا استاندارد