فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 72 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفتم)

ما تو این جلسه می خوایم راجع به درصد خلوص صحبت کنیم و ببنیم در مسائل استوکیومتری اگر ماده درصد خلوص داده شد یا حتی در صد خلوصش  خواسته شد چی کار باید انجام بدیم که سریع تر مسئله رو حل کنیم