فیلم جلسه 23 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت پنج)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت ششم)

رسیدیم به فصل سوم درس اول و بیان ویژگی های چهار ضلعی به نام ذوزنقه و ذوزنقه متساوی الساقین و قائم الزاویه که قضایای مربوط به ذوزنقه و ذوزنه متساوی الساقین و همچنین عکس اون ها رو برای شما بخوایم تو این فیلم بیان بکنیم و اثبات کنیم، ذوزنقه شکله بسیار مهم و پر کاربردی هست ومسائل بسیار زیاد و نکات بسیار زیادی داره که بعضی هاش رو کتاب درسی بهش اشاره کرده که ما سعی می کنیم نکات اضافه تر هم بهتون بگیم که برای کنکور سراسری آماده بشین در ادامه وارد حل تمرین میشیم و تمرین بسیار مهم شماره سه که حتما تو کنکور سراسری نمونه های بسیاریش رو دیدید 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد هندسه دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) وحید کبریایی

Loading
معارفه

فیلم جلسه 0 - معارفه

معرفی محتوای و فهرست  کتاب درسی
فصل اول:ترسیم های هندسی و استدلال

فیلم جلسه 1 - فصل اول:ترسیم های هندسی و استد ...

تدریس:فعالیت کتاب درسی، مفهوم عمود منصف، خواص نیم ساز و ترسیم آن، زاویه، طریقه رسم نیم ساز یک زاویه ...
ترسیم های هندسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - ترسیم های هندسی (قسمت اول)

تدریس:رسم خط عمود بر یک خط (از یک نقطه روی خط، از یک نقطه خارج خط)، رسم خط موازی با خط داده شده و ح ...
ترسیم های هندسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - ترسیم های هندسی (قسمت دوم)

تدریس:چهارضلعی (اضلاع برابر، عمود منصف)، و ادامه حل مثال
استدلال (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - استدلال (قسمت اول)

فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال درس دوم: استدلال (قسمت اول) مباحث: استدلال استقرایی، استدلال اس ...
استدلال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - استدلال (قسمت دوم)

فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال درس دوم: استدلال (قسمت دوم) مباحث: همرسی ارتفاع های مثلث، همرسی ...
استدلال (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - استدلال (قسمت سوم)

فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال درس دوم: استدلال (قسمت سوم) مباحث: زبان علم، گزاره و قضیه، گزار ...
استدلال (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 7 - استدلال (قسمت چهارم)

تدریس برهان خُلف و قضیه های دوشرطی مباحث: قضیۀ زاویۀ برتر، عکس قضیۀ زاویۀ برتر، استدلال مستقیم، است ...
استدلال (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 8 - استدلال (قسمت پنجم)

در ادامه ی مباحث جلسات گذشته و بحث استدلال از فصل اول، رسیدیم به آخرین نوع استدلال که کتاب درسی بیان ...
قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آ ...

فصل دوم: درس اول: قضیة تالس، تشابه و کاربردهای آن نسبت و تناسب در هندسه (قسمت اول) در ادامه ی مباح ...
قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای ...

فصل دوم: درس اول: قضیة تالس، تشابه و کاربردهای آن نسبت و تناسب در هندسه (قسمت دوم) حل تمارین مربوط ...
قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 11 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های ...

در ادامه مباحث جلسه گذشته می رسیم از دزس دوم از فصل دوم یعنی بحث قضیه تالس و کاریرد های تالس تو این ...
قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 12 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های ...

تمرینات پایانی درس دوم از فصل دوم یعنی قضیه تالس در این جلسه حل میشه و همچنین تکلیفک شماره 1 که در ف ...
قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 13 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های ...

در ادامه تدریس هندسه دهم می رسیم به درس سوم از فصل دوم یعنی بحث تشابه مثلث ها و حالات تشابه، تو این ...
قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت ششم)

فیلم جلسه 14 - قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای ...

در این جلسه میخوایم از حالات تشابه استفاده کنیم و کاربردهای اون رو مورد بررسی قرار بدیم، و چند مثال ...
حل تمرینات درس سوم از فصل دوم کتاب درسی

فیلم جلسه 15 - حل تمرینات درس سوم از فصل دوم ...

حل کامل تمرینات درس سوم از فصل دوم کتاب درسی
قضیه تشابه وتشابه مثلثات

فیلم جلسه 16 - قضیه تشابه وتشابه مثلثات

میرسیم به درس چهارم از فصل دوم کتاب درسی بحث قضیه تسابه و تشابه دو مثلث که کتاب میخواهد به دو بحث اص ...
فصل دوم: درس چهارم ( قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: درس چهارم ( قسمت اول ...

رسیدیم به درس چهارم از فصل دوم، تو این قسمت می خوایم بریم سراغ چهار ضلعی های متشابه و چند تا مسئله و ...
فصل دوم: درس چهارم ( قسمت دوم)، تشابه چندضلعی ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: درس چهارم ( قسمت دوم ...

در این قسمت میپردازیم به تمارین درس چهارم، بسیار مهم هستن و مربوط به قضیۀ نیمسازها، نسبت به تشابه، ت ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت اول)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت او ...

در ادام همیرسیم به فصل سوم بحث چند ضلعی ها  درس اول در مورد چند ضلعی ها و ویژگی هاش توی این قسمت از ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت دوم)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت دو ...

در ایتدا یک تعریفی از چهار ضلعی های معروف مثل متوازي الاضلاع، مستطیل، مربع و لوزی به شما ارائه میدیم ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت سوم)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت سو ...

در ادامه بحث چهلر ضلعی ها می رسیم به ویژگی های متوازی الاضلاع، تو این جلسه می خوایم ویژگی سوم و چهار ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت چهارم)، درس اول: چند ضلعی ها و ویژگی های آن ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت چه ...

رسیدیم به فصل سوم درس اول و ویژگی های چهار ضلعی ها، چهار ضلعی که می خوایم در موردش صحبت کنیم در این ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت پنج)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت ششم)

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت پن ...

رسیدیم به فصل سوم درس اول و بیان ویژگی های چهار ضلعی به نام ذوزنقه و ذوزنقه متساوی الساقین و قائم ال ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت ششم)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت شش ...

رسیدم به فصل سوم و تمرین های آخر فصل اول که بسیار تمرین های مهمی هستش هم تو کنکور های سرارسری هم تو ...