فیلم ها صفر تا صد هندسه دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) وحید کبریایی

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت چهارم)، درس اول: چند ضلعی ها و ویژگی های آن ها (قسمت پنجم)

رسیدیم به فصل سوم درس اول و ویژگی های چهار ضلعی ها، چهار ضلعی که می خوایم در موردش صحبت کنیم در این جلسه یکیش مستطیل هست که تکمیل جلسه قبلی هست و ویژگی های لوزی و مربع همچنین قضیه بسیار مهمی رو در مورد مثلث قائم الزاویه که یک قضیه دو شرطیه بسیار مهم هست اونم این هست که میانه وارد بر وتر در هر مثلث قائم الزاویه نصف وتر هست رو می خوایم براتون اثبات کنیم ودر ادامه به سوالات کار در کلاس صفحه 61 کتاب درسی هم به صورت کامل پاسخ میدیم 

آرشآرش