فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 49 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت دوم)

امروز خیلی بحث مهمی داریم بحث باز جذب، بحث ترشح کامل با نکاتش بهتون میگم یه جونم به این تخته هم تو این جلسه براتون می نویسم که خیلی تخته مهمیه حتما برایه خودتون بنویسید و داشته باشید، نکاتی هم که تو جلسه بهتون میگم همه اون ها رو هم یادداشت کنید و جلسه خیلی جلسه خوب و مهمیه 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 14
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 14

آرشآرش