فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت چهارم)

امروز میریم ببنیم که تو ادرار چه موادی هست ترکیب شیمیایی ادرار رو بررسی می کنیم و بحث تنظیم آب رو داریم  این جلسه بچه ها نکات خوب و مهمی داره و خوبی که داره اینه که دیگه گفتار دوم جمع میشه

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 14
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 14