فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 48 - مثلثات (قسمت دهم)، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

این جلسه آخرین جلسه مثلثات هستش که بحث توابع مثاثاتی رو ادامه میدیم راجع به دوره تناوب مثلثاتی و به طور کلی دوره تناوب کامل تر صحبت می کنیم 

آرشآرش