فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت اول)، تعریف مشتق

تو این جلسه مشتق رو مشتق رو شروع می کنیم و با تعریف مشتق جلو میریم، مشتق چپ و راست رو هم تعریف می کنیم و راجع به تعبییر هندسی مشتق و مشتق چپ و راست هم صحبت میکنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم