فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت دوم)، نیم مماس چپ و راست

تو این جلسه مشتق رو ادامه میدیم با نیم مماس های چپ و راست شروع میکنیم راجعبشون مثال های بیشتری رو حل میکنیم و بعد راجع به رابطه ی مشتق پذیری و پیوستگی به نتایج خیلی خوبی میرسیم 

آرشآرش