فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 69 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهارم)، مسائل استوکیو متری: مولی -مولی

ما تو این جلسه وارد مسائل استوکیمتری می خوایم بشیم و از امروز می خوایم از استوکیومتری به عنوان یه مطلب ساده برای ما تلقی بشه و امیدوارم که از این جلسه که با مولی - مولی می خوایم شروع کنیم این اتفاق برامون بیوفته