فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 70 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت پنجم)، مسائل استوکیومتری جرمی-جرمی (قسمت اول)

ما تو این جلسه می خوایم وارد جرمی-جرمی بشیم و مسائلی رو می خوایم حل کنیم که تو اون ها جرم مواد داده شده و می خوایم ببنیم که چطور می تونیم با هچین مسائلی برخورد کنیم البته من شش مسئله رو تو این قسمت می خوام حل کنم وتو قسمت بعد شش تایی بعدی رو، بنابراین اون آیکونی که فکر می کنم بغل عنوان برنامه باشه سوالاتش رو حتما دانلود کنید بد نیست که سوالات این جلسه و جلسه بعد رو می تونیم توش داشته باشم و می تونیم جواب ها رو توش یادداشت بکنیم 

آرشآرش