فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 26 - نکته و تست صوت (قسمت اول)

با نکته و تست فصل صوت در خدمتتون هستیم امروز شش تا تست انتخاب کردیم، شش تا تست مهمیه هر تست نکته های خاص خودش رو داره