فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 47 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت سوم)

امروز دیگه گفتار یک رو جمع می کنیم شاید میشه گفت مهم ترین نکات گفتار یک این جلسه بهتون گفته میشه، مباحثه مهمیه حتما یادداشت بکنید 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 13
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 13