فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 68 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت سوم)، معادله شیمیایی (قسمت سوم)

ما تو این جلسه می خوایم ادامه جا به جایی یگان هرو با هم بررسی کنیم جا به جایی دو گانه رو کامل در موردش صحبت می کنیم و در آخر سعی میکنیم حتما چند تا سوال کنکور از سال های قبل رو که راجع به واکنش نویسی هست رو با هم مرور کنیم، بازم تاکید می کنم یه مقداری دقت باید بکنید تو جابه جایی یگانه که نکات خیلی خیلی مهمی رو تو این جلسه بهتون یاد خواهیم داد

لینک های مستقیم دانلود این فیلم