فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 66 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت اول)، معادله شیمیایی (قسمت اول)

ما تو این قسمت قراره که فصل یک شیمی سه رو با هم شروع بکنیم و قرارمون هست که راجع به حالا معادلات شیمیایی با هم صحبت کنیم وعوامل واکنش شیمیایی رو با هم شروع بکنیم به خصوص راجع به دو تا انواع واکنش شیمیایی صحبت کنیم یکی سوختن و دیگری هم واکنش ترکیب یا سنتز 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم