فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، لگاریتم (قسمت سوم)

پیرو جلسۀ پیش که قواعد لگاریتم رو گفتیم، حل معادلات و نامعادلات لگاریتمی هستش. اصول و طرز حلش رو میگیم و چندتا تست براتون حل میکنیم.