فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت اول)

امروز گفتار چهار رو شروع میکنیم بحث تنوع گردش مواد در جانداران هست مرجان ها رو میگیم، کرم پهن رو میگیم، کرم لوله ای رو میگیم، سیستم های مختلفشون رو بررسی می کنیم و نکاتش رو در خدمتتون هستیم.

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 12
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 12