فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)

بحث امروزمون ادامه لگاریتم هستش اما میریم تو قواعد و قوانین لگاریتم سعی میکنیم با مثال های کوچیک کوچیک شروع کنیم برسیم به مثال هایی که یه مقدا حرفه ای تر هستنريال قواعد رو که درست یاد بگیریم جلسه بعدمون حل معادلات و نا معادلات لگاریتم هستش امروز رو باید خوب یاد بگیرید