فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 63 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت اول)

تو این جلسه می خوایم درس دوم از فصل ششم رو آغاز کنیم، درس دوم راجع به محاسبه حد توابع هست ابتدا چند تا قضیه رو خدمتتون میگم و بعدش میریم سراغ نتایجی که از این قضیه ها میگیریم و به کمک این نتایج می تونیم حد خیلی از تابع رو محاسبه کنیم