فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 66 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت دوم)

در ادامه بحثی که جلسه پیش داشتیم راجع به تو نقطه این جلسه می خوایم راجع به پیوستگی رو بازه صحبت کنیم به کمک مفهوم پیوستگی تو نقطه، پیوستگی رو تابع رو تعریف می کنیم و با مفهومش آشنا میشیم، مثل جلسه پیش بحثمون کاملا مفهموم هستش و خیلی هم ساده هستش 

آرشآرش