فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 46 - مثلثات (قسمت هشتم)، معادلۀ مثلثاتی (قسمت سوم) و کاربرد مثلثات (قسمت اول)

تو این جلسه معادله مثلثی رو تموم می کنیم یه چند تا نکته ازش باقی مونده در رابطه با نکات صحبت می کنیم و کاربرد مثلثات رو با پیدا کردن مساحت مثلث و قضیه سینوس ها شروع می کنیم 

آرشآرش