فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 64 - فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت چهارم)، اسیدهای قوی و ضعیف و ثابت یونش اسید

ما امروز خیلی با هم کار داریم اول این که ما میخوایم تو این جلسه راجع به ملاک اصلی این که ما یک اسید رو قوی یا ضعیف میدونیم صحبت کنیم بعدش می خوایم با ه مراجع به محاسبه یون هیدروژن حتما چند تا مسئله حل کنیم و در اخر هم میریم سراغ این موضوع که یه معرفی اولیه از ثابت یونش اسید داشته باشیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم