فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 63 - فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت سوم)، درجه تفکیک

ما تو این جلسه قراره راجع به یک مفهوم بسیار مهم در مباحث اسید و باز یعنی درجه یونش یا درجه تفکیک باهم صحبت کنیم و وقتی یاد گرفتیم راجع به درصد یونش و درصد تفکیک هم با هم صحبت می کنیم و چند تا مثال هم با هم حل میکنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم