فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم:گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار سوم: خون (قسمت چهارم)

امروز بحث گلبول سفید اون شکلی که داره رو یه تحلیل ریز می کنیم و شاید بحث اصلیمون میشه گفت در رابطه با انعقاد خون و پلاکت هاست در رابطه با اون شکل گلبول سفید یه سری نکات رو می خوام بهتون بگم و اون کد هایی که مربوط به گلبول های سفید هست تو تست ها که خیلی به دردتون میخوره 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 11
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 11

آرشآرش