فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت سوم)

این جلسه اون یه تیکه که از متن بحث جلسه قبلیمون مونده رو می خونیم اون شکل رو یه تحلیل ریز می کنم براتون وبحث اصلیمون، بحث ساخت گلبول قرمز و کلا گلبول قرمز صحبت اصلی امروز ماست 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 11
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 11