فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، تابع لگاریتمی و ویژگی های آن (قسمت سوم)

تو این جلسه می خوایم راجع به معادله لگاریتمی و روش های حل اون صحبت کنیم، معادله لگاریتمی حلش خیلی ساده هستش، البته خیلی لهم موضوع مهمیه از جهت کنکوری اگه بخوایم به مسئله نگاه کنیم تو کنکور معمولا توش سوال میاد خیلی هم سادست شما می تونید با تمرین یاد بگیرید

آرشآرش